Öland mot Kalmar och mot Västervik

Klubbmatcher mot Kalmar SK.
Med Kalmar Schackklubb inledde Ölands Schackförbund ett utbyte två år efter bildandet bl a i syfte att få nya impulser och för att utveckla spelet. Det var 30-mannalag som möttes, och matcherna spelades växelvis i Kalmar och på lämplig plats på Öland. Kalmariterna var mycket överlägsna, i de sju matcher som spelades, vilket framgår av följande resultat:

21/10 1956 Kalmar-Öland 17,5-12,5
27/10 1957 Kalmar-Öland 20,5-9,5
7/4 1957 Öland-Kalmar 13-17
18/5 1958 Öland-Kalmar 14-16
1/2 1959 Kalmar-Öland 20-10
3/4 1960 Öland-Kalmar 9-21
16/4 1961 Kalmar-Öland 16-12

Efter denna utskåpning (sammanlagt 128-80) tog Öland time out, och utbytet fick vila i 12år. Styrkeförhållandet mellan klubbarna hade då utjämnats, och ölänningarna kände sig inte längre som strykpojkar. Det skulle också framgå av resultaten i matcherna, trots att Kalmar förstärkte sitt lag med spelare från grannklubbar för att få fullt lag. I samband med nystarten ändrade man till 20-mannalag, förutom de två första åren, vilket visade sig vara nödvändigt bl a med tanke på att finna lämpliga lokaler.Segrar och nederlag har ständigt växlat under årens lopp, och intresset för matcherna har varit stort. De hölls i regel i september, och utgjorde därmed ett fint avstamp inför det kommande verksamhetsåret. Endast ett år (1988) blev matchen inställd av okänd anledning. Tråkigt nog avstannade utbytet i och med matchen år 2000.
Resultaten av matcherna har varit:

31/8 1973 Kalmar-Öland 8,5-13,5
13/9 1974 Öland-Kalmar 10-14
5/9 1975 Kalmar-Öland 12-8
8/10 1976 Öland-Kalmar 8-12
9/9 1977 Kalmar-Öland 9-11
6/10 1978 Öland-Kalmar 9-11
28/9 1979 Kalmar-Öland 11,5-8,5
26/9 1980 Öland-Kalmar 9-10
18/9 1981 Kalmar-Öland 12-7
3/9 1982 Öland-Kalmar 11,5-8,5
23/9 1983 Kalmar-Öland 10,5-9,5
7/9 1984 Öland-Kalmar 9,5-10,5
4/10 1985 Kalmar-Öland 8-12
10/10 1986 Öland-Kalmar 6,5-13,5
2/10 1987 Kalmar-Öland 9-11
29/9 1989 Öland-Kalmar 16-4
6/9 1990 Kalmar-Öland 9,5-10,5
5/9 1991 Öland-Kalmar 13-7
3/9 1992 Kalmar-Öland 12-8
9/9 1993 Öland-Kalmar 10,5-9,5
1/9 1994 Kalmar-Öland 8-12
7/9 1995 Öland-Kalmar 10-10
5/9 1996 Kalmar-Öland 11-9
4/9 1997 Öland-Kalmar 8,5-11,5
10/9 1998 Kalmar-Öland 11-9
16/9 1999 Öland-Kalmar 13-7
21/9 2000 Kalmar-Öland 7,5-12,5

Totalt vann Kalmar 14 matcher mot 12, medan en slutade oavgjord.

Mot Västerviks Schackklubb spelade Öland om ett vandringspris under en femårsperiod, också det med 20-mannalag, varvid fastlänningarna var klart överlägsna.
Endast en gång lyckades Öland vinna enligt följande:

16/8 1980 Öland-Västervik 8,5-11.5
13/9 1981 Västervik-Öland 8-12
28/8 1982 Öland-Västervik 7-13
18/9 1983 Västervik-Öland 14,5-5,5
19/ 8 1984 Öland-Västervik 6,5-13,5