ÖM Blixtschack

1959 Allan Nilsson, Ventlinge
1960 Börje Johanson, Kastlösa
1961 Allan Nilsson, Ventlinge
1962 Allan Nilsson, Ventlinge
1963 Allan Nilsson, Ventlinge
1964 P-O Johansson, Färjestaden
1965 Börje Johanson, Kastlösa
1966 Göte Johansson, Alböke
1967 Allan Nilsson, Ventlinge
1968 Erik Larsson, Segerstad
1969 Erik Larsson, Segerstad
1970 Erik Larsson, Segerstad
1971 Erik Larsson, Segerstad
1972 Christer Erlandsson, Persnäs
1973 Erik Larsson, Segerstad
1974 Erik Larsson, Segerstad
1975 Christer Erlandsson, Persnäs
1976 Christer Erlandsson, Persnäs
1977 Erik Larsson, Segerstad
1978 Christer Erlandsson, Persnäs
1979 Christer Erlandsson, Persnäs
1980 Börje Johanson, Kastlösa
1981 Christer Erlandsson, Persnäs
1982 Christer Erlandsson, Persnäs
1983 Christer Erlandsson, Persnäs
1984 Christer Erlandsson, Persnäs
1985 Ingvar Carlsson, Kastlösa *
1986 Börje Johanson, Kastlösa
1987 Conny Olsson, Persnäs
1988 Roger Larsson, Sandby/Gårdby SK
1989 Ronny Andersson, Färjestaden
1990 Conny Olsson, Persnäs
1991 Conny Olsson, Persnäs
1992 Roger Larsson, Sandby/Gårdby SK
1993 Conny Olsson, Persnäs
1994 Conny Olsson, Persnäs
1995 Johan Haag, Färjestaden
1996 Roger Larsson, Färjestaden
1997 Johan Haag, Färjestaden
1998 Christer Erlandsson, Persnäs
1999 Göran Olsén, Sandby/Gårdby SK
2000 Göran Olsén, Sandby/Gårdby SK
2001 Christer Erlandsson, Persnäs
2002 Johan Haag, Färjestaden
2003 Johan Haag, Färjestaden
2004 Christer Erlandsson, Persnäs
2005 Johan Haag, Färjestaden
2006 Mikael Nilsson, Persnäs **
2007 Mikael Nilsson, Persnäs **
2008 Conny Olsson, Persnäs
2009 Mikael Nilsson, Persnäs **
2010 Mikael Nilsson, Egby **
2011 Urban Arvidsson, Sandby/Gårdby SK
2012 Mikael Nilsson, Egby **
2013 Johan Haag, Färjestaden
2014 Mikael Nilsson, Egby **
2015 Mikael Lundström, Ölands SS
2016 Mikael Lundström, Ölands SS
2017 Mikael Lundström, Ölands SS
2018 Albin Olsson, Ölands SS
2019 Benny Rosenqvist, Ölands SS

* = Sedermera Landén
** = Sedermera Lundström

Totalt ÖM-titlar.

Christer Erlandsson, Persnäs 12
Mikael Lundström, Persnäs,Egby 9
Erik Larsson, Segerstad 7
Conny Olsson, Persnäs 6
Johan Haag, Färjestaden 6
Allan Nilsson, Ventlinge 5
Börje Johanson, Kastlösa 4
Roger Larsson, Sandby/Gårdby SK
/Färjestaden 3
Göran Olsén, Sandby/Gårdby SK
2
Per-Olof Johansson, Färjestaden 1
Göte Johansson, Alböke 1
Ingvar Carlsson, Kastlösa 1
Ronny Andersson, Färjestaden 1
Urban Arvidsson, Sandby/Gårdby SK 1
Albin Olsson, Ölands SS 1
Benny Rosenqvist, Ölands SS 1