ÖM Snabbschack

1986 Börje Larsson, Sandby/Gårdby SK
1987 Christer Erlandsson, Persnäs
1988 Conny Olsson, Persnäs
1989 Conny Olsson, Persnäs
1990 Conny Olsson, Persnäs
1991 Conny Olsson, Persnäs
1992 Conny Olsson, Persnäs
1993 Conny Olsson, Persnäs
1994 Conny Olsson, Persnäs
1995 Börje Johanson, Kastlösa
1996 Jan Kälvéus, Kastlösa
1997 Ingvar Landén, Kastlösa
1998 Christer Erlandsson, Persnäs
1999 Johan Haag, Färjestaden
2000 Göran Olsén, Sandby/Gårdby SK
2001 Mikael Nilsson, Persnäs *
2002 Ingvar Landén, Kastlösa
2003 Christer Erlandsson, Persnäs
2004 Christer Erlandsson, Persnäs
2005 Roger Larsson, Sandby/Gårdby SK
2006 Mikael Nilsson, Persnäs *
2007 Mikael Nilsson, Persnäs *
2008 Christer Erlandsson, Persnäs
2009 Mikael Nilsson, Persnäs *
2010 Christer Erlandsson, Persnäs
2011 Urban Arvidsson, Sandby/Gårdby SK
2012 Albin Olsson, Egby
2013 Leif Svensson, Sandby/Gårdby SK
2014 Mikael Nilsson, Ölands SS *
2015 Mikael Lundström, Ölands SS
2016 Albin Olsson, Ölands SS
2017 Urban Arvidsson, Sandby/Gårdby SK
2018 Mikael Lundström, Ölands SS
2019 Mikael Lundström, Ölands SS
* = Sedermera Lundström
Totalt ÖM-titlar.

Mikael Lundström, Persnäs 8
Conny Olsson, Persnäs 7
Christer Erlandsson, Persnäs 6
Ingvar Landén, Kastlösa 2
Albin Olsson, Egby, Öland 2
Urban Arvidsson, Sandby/Gårdby SK 2
Börje Larsson, Sandby/Gårdby SK 1
Börje Johanson, Kastlösa 1
Jan Kälvéus, Kastlösa 1
Johan Haag, Färjestaden 1
Göran Olsén, Sandby/Gårdby SK 1
Roger Larsson, Sandby/Gårdby SK 1
Leif Svensson, Sandby/Gårdby SK 1