Ungdomsschack

För alla föreningar är det nödvändigt att bedriva ungdomsverksamhet för att säkerställa återväxten. Detta gäller inte minst för schackklubbarna, som har det mycket tufft med rekryteringen i konkurrensen med alla de utbud, som ungdomarna har att välja emellan.

Det är bara att konstatera, att dom öländska schackklubbarna kunde ha varit hetare i sina strävanden att prioritera ungdomsverksamhet. Bäst i det avseendet har Sandby/Gårdby, Persnäs
och Färjestaden varit, även om de förstnämnda haft verksamheten vilande i ett antal år nu.
ÖM-tävlingar har emellertid arrangerats under flera år, även om det funnits perioder med uteblivna mästerskap. Från början var det tävlingar endast för juniorer, men sedermera har även yngre spelare fått möjlighet att tävla mot spelare i likvärdig ålder.
1959 avgjordes den första ÖM-tävlingen, och det var blixtschack man tävlade i. Fem år senare arrangerades den första ÖM-tävlingen i långschack

Numera finns fyra klasser att tävla i, och högsta ålder i klasserna har varierat något under årens lopp. Nu gällande klasser är följande:Klass A junior (max 20 år); klass B kadett (max 16 år); klass C minior (max 13 år); klass D knatte (max 10 år).

Ölandsmästare genom tiderna

Juniorer. (Fram till 1984 var det 18 år, därefter 20 år)

Blixtschack

1959 Bengt Petersson, Kastlösa
1960 Börje Lindén, Färjestaden
1961 Mauritz Almersson, Alböke
1962-65 Per-Olof Johansson, Färjestaden
1969 Leif Gustafson, Färjestaden
1970 Berth Larsson, Runsten
1972 Leif Gustafson, Färjestaden
1973 Jörgen Alvhäll, S/Gårdby
1974 Sören Johansson, S/Gårdby
1979 Urban Arvidsson, S/Gårdby
1980-81 Roger Larsson, S/Gårdby
1982 Urban Arvidsson, S/Gårdby
1983 Roger Larsson, S/Gårdby
1984 Mats Persson, Kastlösa
1985 Roger Larsson, S/Gårdby
1986 Magnus Nyman, Färjestaden
1987-88 Johan Haag, Färjestaden
1989 Conny Olsson, Persnäs
1990 Johan Haag, Färjestaden
1991 Tomas Nilsson, Runsten
1992 Martin Rosengren, S/Gårdby
1993 Mattias Hågestad, Persnäs
1996 Mikael Nilsson, Persnäs
1998 Andreas Johansson, Persnäs

Långschack

1969 Leif Gustafson, Färjestaden
1970 Berth Larsson, Runsten
1972 Leif Gustafson Färjestaden
1973 JörgenAlvhäll, S/Gårdby
1974 Leif Svensson, S/Gårdby
1975 Sverker Johansson, S/Gårdby
1976 Tomas Arvidsson, S/Gårdby
1979-83 Roger Larsson, S/Gårdby
1984 Mats Persson, Kastlösa
1985 Roger Larsson, S/Gårdby
1986-87 Johan Haag, Färjestaden
1988 Tomas Nilsson, Runsten
1989 Conny Olsson, Persnäs
1990 Johan Haag, Färjestaden
1991 Andreas Torstensson, F-staden
1992 Martin Rosengren, S/Gårdby
1994-97 Mikael Nilsson, Persnäs
1998 Johan Petersson, Persnäs
2006 Philip Aldebert, Segerstad

Kadetter. (16 år)

Blixtschack

1985-88 Conny Olsson, Persnäs
1989 Erik Axelsson, Persnäs
1990 Ola Gustavsson, Färjestaden
1991 Mattias Hågestad, Persnäs
1992 Johan Rosengren, S/Gårdby
1993 Mikael Nilsson, Persnäs
1995 Benny Nilsson, Persnäs
1997 Benny Nilsson, Persnäs
1998 Magnus Nilsson, Persnäs
2003-04 Albin Olsson, Persnäs
2005 Rickard Råberg, Segerstad

Långschack

1982 Lars Andersson, Degerhamn
1983-84 Magnus Nyman, Färjestaden
1985-88 Conny Olsson, Persnäs
1989 Jonas Johansson, Färjestaden
1990-91 Mattias Hågestad, Persnäs
1992-93 Mikael Nilsson, Persnäs

Miniorer. (13 år)

Blixtschack.

1985 Jonas Johansson, Färjestaden
1986-87 Ola Gustavsson, Färjestaden
1988 Ingemar Olsén, Runsten
1989-92 John Thörling, S/Gårdby
1993 Sebastian Sten, Persnäs
1988 Ingemar Olsén, Runsten
1989 John Thörling, S/Gårdby
1990 Johan Petersson, Persnäs
1991 John Thörling, S/Gårdby
1992 Sebastian Sten, Persnäs
1994 Benny Nilsson, Persnäs
2003 Marcus Th-Larsson, F-staden
2004-05 Philip Aldebert, Segerstad
2006 Jonatan Karlsson,Segerstad

Långschack

1982-83 Conny Olsson, Persnäs
1984 Jörgen Olsén, Runsten
1985 Per Haag, Färjestaden
1986 Peter Schurmann, Färjestaden
1987 Ola Gustavsson, Färjestaden

Knattar. (10 år)

Långschack.

2003-04 Joakim Th-Larsson, Färjestaden
2005 Viktor Lundkvist, S/Gårdby